Авторское право / Аграрное право / Адвокатура / Административное право / Административный процесс / Акционерное право / Бюджетная система / Горное право‎ / Гражданский процесс / Гражданское право / Гражданское право зарубежных стран / Договорное право / Европейское право‎ / Жилищное право / Избирательное право / Информационное право / Исполнительное производство / История политических учений / Коммерческое право / Конкурсное право / Конституционное право зарубежных стран / Конституционное право России / Криминалистика / Криминалистическая методика / Криминология / Международное право / Наследственное право / Оперативно-розыскная деятельность / Права человека / Право интеллектуальной собственности / Право собственности / Право социального обеспечения / Право юридических лиц / Правоведение / Предпринимательское право / Римское право / Семейное право / Социология права / Судебная психиатрия / Судебное дело / Судебные и правоохранительные органы / Таможенное право / Теория и история государства и права / Трудовое право / Уголовное право / Уголовный процесс / Финансовое право / Экологическое право‎ / Ювенальная юстиция / Юридическая антропология‎ / Юридическая техника / Юридическая этика
<< Предыдушая Следующая >>

Тестовий контроль


Виберіть одну правильну відповідь із наведених (альтернативний вибір).

1. Ситуація, при якій успіх у конкурентній боротьбі підприємства залежить від якості, ефективності управління, організації виробництва, відповідає:
а) першому рівню конкурентоспроможності;
б) другому рівню конкурентоспроможності;
в) третьому рівню конкурентоспроможності;
г) четвертому рівню конкурентоспроможності.

2. Загроза появи нових конкурентів на певному ринковому сегменті:
а) знижує потенціал прибутковості сегменту;
б) обумовлює підвищення рівня витрат на стимулювання збуту;
в) обумовлює підвищення рівня капіталовкладень, необхідних для утримання досягнутого рівня конкурентоспроможності;
г) усе перераховане вірно.

3. Конкурентна перевага, отримана за рахунок виробництва продукції з унікальними споживчими властивостями, орієнтована на:
а) дешеві канали збуту;
б) низькі витрати;
в) стандартизацію товарів;
г) диференціацію товарів.

4. Пряме порівняння окремих індикаторів конкурентоспроможності з метою визначення переваг і недоліків порівнюваних підприємств – це зміст методу:
а) рангів;
б) різниць;
в) балів;
г) моделювання.

5. У якій послідовності виконуються етапи стратегічного аналізу:
а) аналіз ідеї, аналіз можливостей, аналіз виконання, аналіз модернізації, аналіз досвіду;
б) аналіз досвіду, аналіз можливостей, аналіз ідеї, аналіз модернізації, аналіз виконання;
в) аналіз факторів впливу, аналіз можливостей, аналіз виконання, аналіз досвіду, аналіз результатів;
г) аналіз можливостей, аналіз досвіду, аналіз ідеї, аналіз модернізації, аналіз виконання.

6. SWOT-аналіз підприємства ресторанного господарства націлений на:
а) максимальне задоволення потреб споживачів;
б) забезпечення максимальної ефективності використання потенціалу;
в) визначення привабливості ринку взагалі та виявлення позиції підприємства на ньому;
г) виявлення сил і слабостей, загроз і можливостей з метою розвитку сил у відповідності з обмеженими можливостями.

7. Яке з наведених тверджень можна вважати перевагою SWOT-аналізу:
а) об'єктивність вибору та ранжування факторів зовнішнього і внутрішнього середовища;
б) добра адаптація до середовища, що постійно змінюється;
в) потужна підтримка прийняття конкретних управлінських рішень;
г) періодична діагностика ринку та ресурсів підприємства.

8. В процесі формування корпоративної стратегії фірми з допомогою SWOT-аналізу визначаються:
а) стратегія адаптації до середовища і стратегія адаптації до ресурсів підприємства;
б) стратегія адаптації до середовища і стратегія формування середовища;
в) стратегія активного наступу і стратегія пасивної оборони;
г) ділова, функціональна і операційна стратегії.

9. До складу факторів, що характеризують сильні і слабкі сторони підприємства, не належить:
а) репутація (імідж);
б) соціальна відповідальність;
в) законодавча і нормативна база;
г) трудові ресурси.

10. Забезпечення потреби в матеріальних ресурсах виключно за рахунок позикових коштів можна розглядати як:
а) силу підприємства;
б) слабкість,
в) зовнішню можливість,
г) зовнішню загрозу.

11. Сума різниць між експертними оцінками внутрішніх факторів підприємства, що досліджується, і найвищими оцінками серед конкурентів - це:
а) показник інтенсивності конкуренції;
б) рівень нестабільності внутрішнього середовища підприємства;
в) звичайна конкурентна сила підприємства;
г) абсолютна конкурентна сила підприємства.

12. Якої групи критеріїв немає у моделі SPACE:
а) маркетингові можливості підприємства;
б) конкурентноздатність підприємства і його становище на ринку;
в) привабливість сектора (галузі), у якому (якій) функціонує підприємство;
г) стабільність сектора (галузі), у якому (якій) функціонує підприємство.

13. На якому організаційному етапі аналізу за методом SPACE визначаються конкретні показники для оцінки:
а) на початковому;
б) на етапі розробки критеріїв;
в) на етапі узгодження стратегії;
г) на завершальному етапі.

14. Якщо вектор спрямовується у нижній лівий квадрант системи координат SPACE, рекомендованою стратегією є:
а) консервативна стратегія;
б) захисна стратегія;
в) конкурентна стратегія;
г) агресивна стратегія.

15. Стратегія розширення діяльності відповідно до моделі GE/McKinsey рекомендується за умов:
а) високої привабливості ринку та хитливого стратегічного стану підприємства;
б) високої привабливості ринку та середньої конкурентоспроможності підприємства;
в) середньої привабливості ринку та середньої стратегічної позиції підприємства;
г) низької привабливості ринку та високої конкурентоспроможності підприємства.


<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "Тестовий контроль"
Портал "Все Учебники" © 2014
info@vse-uchebniki.com